Cryptonote Kapitalizacija: $3,370,195,481 24h obim: $191,569,697 Menjačnice: 59 Coini: 99 (33 za trgovanje) Bitcoin BTC $28,757 Monero XMR $183

Najčešća pitanja o rudarenju

Najčešća pitanja o Cryptonote rudarenju

Zašto je hashrate drugačiji na pulu u odnosu na stvarni hashrate?

Vaš rudarski softver i rudarski pul mogu prikazati različitu brzinu rudarenja (hashrate). To je zato što rudarski pul prikazuje brzinu na temelju pretpostavki - procenjuje vaš hashrate na temelju validnih šerova koje mu pošaljete, dakle prava brzina je ona koju prikazuje softver kojim rudarite. Kad ste u nedoumici, uvek verujte svom softveru za rudarenje. 
Rudarski pulovi mogu čak pogrešno (obično sa malim odstupanjem) prikazivati i svoj ukupni hashrate.
Kada počnete rudariti na pulu, hashrate raste postepeno. Morate sačekati dok pul ne prikupi dovoljno informacija kako bi vam prikazao pravu brzinu kojom rudarite.


Kada ću dobiti svoje coine od rudarskog pula?

Coine koje ste izrudarili ćete dobiti kada vaš saldo dostigne prag plaćanja definisan na pulu. Kad dostignete taj iznos u prvoj sledećoj isplati rudarima, pul će isplatiti i vaše coine.
Zavisno od rudarskog pula, plaćanje se izvršava svakih N sati, a to je uvek jasno naznačeno na svakom rudarskom pulu. 
Pulovi su obično veoma pouzdani i nemojte paničiti ako malo duže čekate isplatu.


Šta znači Share?

Kako bi se mogao izračunati uloženi rad svih rudara te kako bi na temelju toga svi koji rudare na pulu mogli biti nagrađeni uvedena je komponenta zvana share. Kako ne možemo nagraditi samo onog rudara koji je pronašao odgovarajući hash za blok jer bi to bio ekvivalent samostalnom rudarenju uvodi se share. Share je jedinica za merenje uloženog napora u rudarenju dobitnog bloka to jest odgovarajućeg hasha. Jednom kad se pronađe pravi hash tada taj blok ulazi u stvarnu mrežu blokčejna, a rudari su nagrađeni na temelju odrađenih share. Share se izračunava kao doprineta količina posla proporcionalna ukupnoj količini posla koja je bila potrebna da se izračuna pravi hash.

Pojednostavljeno, recimo da je za rudarenje novog bloka potrebno 1000MH/s, ako smo mi doprineli rudarenju bloka sa 100MH/s, deo naše nagrade iznosi (100 / 1000 * 100 = 10% coina koji se nalaze u izrudarenom bloku).


Šta su PPLNS i PPS modeli isplate?

PPLNS (Pay Per Last (luck) N Shares)

Ovaj model isplate izračunava koliko ćete biti plaćeni na osnovu broja šerova koje ste poslali tokom perioda obračuna. Sistem se bazira na vremenskom periodu ili na osnovu šerova koje su poslali svi rudari na pulu. Ovaj model uključuje sreću (u pronalaženju bloka) kao važan faktor u obračunu. Na primjer rudarski pul može kontinuirano pronalaziti validne blokove u kratkom vremenu, ali isto tako može usporiti sa pronalaženjem blokova što će dovesti do velikih oscilacija u količini coina koje ćete dobiti.

PPS (Pay Per Share)

Model isplate po šeru obračunava se na osnovu prosečnog broja validnih šerova kojima ste doprineli pronalaženju bloka. PPS model ne koristi faktor sreće. U PPS metodi bez obzira na faktor sreće u pronalaženju blokova, na kraju dana ćete dobiti stopostotnu isplatu. To je zbog toga što postoji standardna isplata za svakog rudara na osnovu njihove hash snage. Neće biti više od 100% ili manje od toga, a ovom PPS metodom možete lako izračunati svoju potencijalnu zaradu.

S druge strane, s PPLNS modelom obračuna u prosjeku možete dobiti više od 100% ili manje od toga. Zasniva se na tome koliko je sreća bazen u pronalaženju blokova.

Koji je bolji?

Oba modela plaćanja imaju svoje prednosti i mane. PPS preferiraju rudari (držeći sve ostale jednakim) s obzirom da ne moraju preuzimati dodatni rizik od promene (sreće).
Međutim, uz PPLNS moguće je dobiti više od 100% isplate ako imate sreće ili manje ako vas u rudarski pul sreća nije poslužila u pronalaženju blokova.


Šta je rudarenje na pulu (pool)?

Ako rudite u malom obimu, izuzetno je teško i nepredvidivo ostvariti stabilnu količinu izrudarenih coina. Rudarenje u grupi, odnosno na rudarskom pulu (pool) omogućava vam da rudarite u grupi rudara i podelite zaradu.

Rudarenje kroz rudarski pul je pristup u kojme zajedničkom procesorskom snagom svih rudara pridonosimo pronalaženju novih blokova. Nakon što je blok generisan, svaki rudar dobija određeni iznos coina zavisno o doprinesenoj procesorskoj snazi u procesu pronalaženja bloka. 
Rudarski polovi su odličan način da rudari kriptovaluta udruže svoje resurse i podele zajedničku hardversku snagu kako bi rešavali izračunavanje hasheva brže od ostalih.
Mogućnost dobijanja coina je mnogo veća nego u samostalnom rudarenju.


Šta je Pool luck (sreća)?

Vjerovatnoća je veoma značajan pojam u rudarenju kriptovaluta.
Ako pronađete blok ranije nego što bi statistički trebali, u proseku ćete imati sreće, a ako vam treba duže od proseka - nesrećni ste. U savršenom slučaju rudarski pul bi pronalazio blok sa 100% vjerovatnoće, u očekivano vrijeme i za očekivano utrošenu procesorsku snagu. Manje od 100% znači da je pul imao sreće. Više od 100% znači da pul nije imao sreće u pronalaženju bloka.


Šta znači Merged (spojeno) rudarenje?

Merged ili spojeno rudarenje dva ili više coina, moguće je samo ako coini koriste isti algoritam za rudarenje i ako coini dozvoljavaju spojeno rudarenje.
Primer:
Imamo dva potpuno odvojena blokčejna (dva coina) koji nisu ni na koji način povezani niti jedan sadrži bilo kakve podatke onog drugog.
Kada vaš softver za rudarenje generiše heš koji bi mogao biti rešenje trenutnog bloka u prvom blokčejnu on isproba to isto rešenje i u drugom blokčejnu (pošto su isti algoritmi i rešenje bi boglo biti isto).
Ako je vaš heš sadržao rešenje u prvom blokčejnu dobijate njegove coine, odnosno coine iz drugog blokčejna ako rešenje njemu odgovara.
Ako posmatramo ovaj slučaj kao Loto, mogli to uporediti kao da jedan popunjeni tiket važi za dvije odvojene Loto igre. To povećava šansu za dobitak.

Za spojeno rudarenje nije potrebna dodatna procesorska snaga tako da faktički rudarite dva coina istovremeno sa istim resursima kao da rudarite jedan.


Šta su neispravni (invalid) šerovi?

Nevalidni (neispravni) šerovi ne smiju se pojavljivati kod pravilno podešenog hardvera i softvera za rudarenje. Obično ih izazivaju nestabilni hardverski uređaji (overclock). Ovakvi šerovi neće biti priznati, a obaveštenja o neispravnim šerovima biće vam prikazana na rudarskom pulu. 
Obično ne postoji kazna ako ponekad pošaljete neispravan šer, ali ako ih šaljete previše može vam automatski biti zabranjen pristup rudarskom pulu (zabrana obično traje desetak minuta).


Šta je GPU rudarenje?

Podrazumeva kupovinu grafičke kartice (GPU) za ruudarenje. Iako troškovi održavanja i početni troškovi kupovine mogu biti veliki, grafičke kartice su veoma efikasne za rudarenje određenih algoritama.


Šta je težina rudarenja?

Težina rudarenja (Difficulty) je mera koja pokazuje koliko je teško generisati ispravan heš.


Šta je CPU rudarenje?

Podrazumeva rudarenje pomoću procesora (CPU) u vašem računaru ili čak mobilnom telefonu. CPU rudarenje je dostupno svima i jednostavno ze početnike jer ne iziskuje nabavku dodatne opreme. Naravno, treba voditi računa da se odabere odgovarajući algoritam za rudarenje koji preferira procesore. Na primer RandomX algoriram i njegove varijacije koje su optimizovane baš za rudarenje procesorima.


Šta je blok?

Podaci o svim transakcijama beleže se u blokovima. Nove transakcije rudari prerađuju u nove blokove koji se dodaju na kraj blokčejna.
Blokčejn se sastoji od blokova koji su nanizani, odnosno povezani u lanac gde svaki od blokova ima niz zapisa.

Svaki blok u lancu možemo zamisliti kao svaku pojedinu stranicu u knjizi. Svaka stranica knjige se nalazi u nekom poglavlju i ima svoj broj na dnu stranice, pa tako i zaglavlje bloka sadrži tehničke informacije, i ima referencu na pretohdni blok. Ti podaci su vrlo bitni u oba slučaja, za svaki blok u lancu ili stranicu u knjizi, trebamo znati gde pripada i u kojem redosledu. Kada bi došlo do narušavanja tog redosleda, naprimer usled nekog pokušaja napada na blokčejn, vrlo lako bi pomoću referenci na prethodni blok uredili razmeštaj na prvobitno stanje. Korištenjem hash funkcije dobijamo i validaciju podataka. Svaki korisnik koji ima pristup podacima nekog bloka ili barem samo zaglavlju tog pojedinog bloka koristeći kriptografske funkcije, u mogućnosti je odrediti hash tog bloka.
Kako je već spomenuto, blok koji nastaje kasnije u lancu, sadržava u sebi hash bloka koji je nastao neposredno prije njega. Ukoliko bi neko pokušao napraviti izmjenu u podacima određenog bloka, morao bi menjati sve hasheve od tog trenutka nadalje što je nemoguće.


Šta je visina bloka?

Blokčejn je distribuirana javna knjiga u koju se belže sve transakcije koje se odvijaju na mreži. Svaka se kriptovaluta oslanja na vlastiti blokčejn, a svaki blokčejn ima svoj set pravila i svojstava.
Prvi blok naziva se genesis blok. Od stvaranja genesis bloka, svakih N minuta dodaje se novi blok u blokčejn. Proces u kojem se novi blokovi stvaraju i povezuju zajedno u lanac nikad ne prestaje. To znači da ne postoji najveći broj blokova u blockchainu. Čak i nakon što su svi coini izrudareni, rudari nastavljaju rudariti blokove u približno istim vremenskim intervalima.Visina bloka je ukupni broj blokova povezanih od prvog (genesis) bloka. Visina bilo kojeg datog bloka je broj blokova između njega i genesis bloka.Visina bloka je i dobar prikaz vremena proteklog od stvaranja nekog coina. 
Na primjer, visina bloka nekog coina je 1.000.000, a vreme generisanja novog bloka je N minuta. Ako pomnožite visinu bloka sa vremenom generisanja bloka, dobićete broj minuta koji je prošao od genesis bloka.


Šta je Blok Eksplorer?

Block explorer je web sajt ili alat koji omogućava pregledavanje blokova i drugih ključnih informacija na blokčejnu. 
Block Explorer je jednostavno alat za pretraživanje. Baš kao i upotreba web pretraživača za pretraživanje Interneta; Blok istraživači omogućavaju pregledavanje lanca blokova (blokčejna).
Svaka kripto valuta koja se oslanja na vlastiti blokčejn ima i vlastiti Blok Eksplorer. Zbog toga morate koristiti istraživače blokova napravljene za tu konkretnu kripto valutu. Na primjer, koristeći Monero block Explorer, nećete moći istražiti Bytecoin ili Sumokoin blokčejn.


Šta znači samostalno (SOLO) rudarenje?

Samostalno (solo) rudarenje je suprotno od rudarenja u rudarskom pulu (rudarenje u grup).
U osnovi, kada rudarite samostalno, sami pokušavate pronaći blok, a šerove sa mogućim rešenjem bloka šaljete direktno u blokčejn, što je najisplativiji način ako imate na raspolaganju ogromnu hardversku snagu.
U današnje vreme samostalno rudarenje je veliki rizik jer postoji šansa da uzalud potrošite vreme, resurse i električnu energiju, a da pri tom ne pronađete nijedan blok.


Šta je nagrada (Block Reward)?

Nagrada za blok odnosi se na količinu novih coina koje mreža distribuira rudarima koji rešavaju svaki blok. Blok nagrade su jedini način na koji se novi coini stvaraju na mreži. Deluje i kao podsticajni mehanizam za rudare kao i mehanizm inflacije.


Više RIG-ova na jedan novčanik ili na više novčanika?

Kratki odgovor je: Koristite istu adresu kod za sve RIG-ove.
Adresu novčanika rudarski pul koristi za vašu identifikaciju i pridruživanje broja šetova koje ste poslali.
Pulovi ima pragove plaćanja, tako da ako koristite samo jednu adresu, sav vaš rad bit će povezan s njom i brže ćete doći do praga plaćanja.
I dalje možete koristiti različite adrese, pulovima ne smetaju, ali usporićete vaše isplate jer će se iznos coina koje ste zaradili raširiti po svim prijavljenim adresama novčanika.


Lokalni novčanik ili novčanik na menjačnici?

Lokalni novčanik 
+ Vi ste vlasnik privatnih ključeva
+ Nema prekida u radu
+ Nema provizija (samo provizija za transfer)
+ garantovano siguran (do 100%)
- Potrebno je više vremena da zemenite/prodate coine


Novčanik na menjačnici
- Menjačnica ima potpunu kontrolu nad vašim coinima
- Novčanik može da bude nedostupan (zbog održavanja)
- Obično postoje provizije
- Ostajete bez coina u slučaju da menjačnica bude hakovana
+ Možete prodati/zameniti coine u svakom trenutku

 


Koliko je vremena potrebno da rudarski pul (pool) pronađe blok?

To zavisi od broja aktivnih rudara na rudarskom pulu. Što više rudara radi na pulu → što je veći hashrate (brzina rudarenja) → to je više blokova koje pul pronalazi. Međutim, što je više aktivnih rudara  → manje nagrade dobijate od svakog pronađenog bloka.


Da li rudarski pul može da mi plati ditektno na menjačnicu?

To zavisi od rudarskog pula. Neki od njih podržavaju ovu funkciju. Budite vrlo oprezni da koristite tačan ID plaćanja koji vam je dala menjačnica jer je to jedini način da ona zna koja sredstva pripadaju vama!


Izvori:
https://cryptonote.org/inside
https://coinguides.org
https://cryptonote.org/inside.php#equal-proof-of-work
https://github.com/netmonk/Monero-Pool-FAQ
http://superpools.online/faq/
https://moneropool.com
https://hashvault.pro/help
https://bitcointalk.org/index.php?topic=274023.0
https://cryptocurrencyfacts.com/a-quick-guide-to-cryptocurrency-terms/
CRYPTUNIT servis je potpuno besplatan. Svi podaci na sajtu su samo informativnog karaktera i ne sadrže savete za investiranje.

Mi ne prodajemo coine! Ako ipak želite da kupite neke coine možete to uraditi ovde. Ako vam je potrebno više hardverske snage ili samo želite da probate rudariti. Pokušajte ovde.

Izračunajte koliko je profitabilno rudariti sve ostale coine koji koriste razne algoritme WhatToMine.com

Uvek uradite sopstveno istraživanje! Analizirajte podatke na menjačnicama, i mogućnost da možete prodati izrudarene coine. Neki izgledaju isplativi za rudarenje, ali moguće je da je potražnja za njima veoma mala i teško se prodaju.